Teràpia de Parella

Què és? Aquest tipus de teràpies van adreçades a parelles que pensin que els seus problemes quotidians puguin estar afectant a la seva felicitat, deteriorant el que un dia va ser una relació excel·lent.

Quins són els símptomes? Hi ha molts problemes que poden afectar el funcionament d’una parella, però els principals solen ser: manca de comunicació, infidelitats, dificultats per resoldre conflictes, mancances de caràcter sexual, falta de cooperació, …

Quin és el tractament a seguir? Els tractaments de parella es divideixen en dues fases, i és important que segueixin una periodicitat setmanal. En una primera fase s’avaluen els problemes a tractar, es discutiran i s’analitzaran per tal que la parella pugui prendre consciència de les seves dificultats. I en una segona fase intervindrem psicològicament amb l’objectiu de modificar els hàbits nocius de la parella.