Problemes d'Autoestima

Què és? L’autoestima és un tret de la personalitat que ens defineix el grau de confiança que tenim en nosaltres mateixos a l’hora d’encarar un problema.

És un tret que es defineix des de la nostra infància i que es fonamenta en els nostres pensaments i experiències. Quan parlem de problemes d’autoestima ho fem principalment de persones amb un grau d’autoestima molt baix en si mateixes.

Quins són els símptomes? Quan una persona no confia en si mateixa experimenta un important grau d'insatisfacció que la sol portar a ser hipersensible a les crítiques i a estar sempre a la defensiva.

Una persona amb autoestima baixa també sol ser indecisa, té facilitat per experimentar sentiments de culpabilitat i pateix un excessiu grau de perfeccionisme.

Quin és el tractament a seguir? Per tractar els problemes d’autoestima treballarem amb diverses tècniques graduals que ens ajudaran a convertir els pensaments negatius en positius, a elaborar projectes de superació diaris i a millorar l’acceptació personal que cada individu té de si mateix.