Estrès

Què és? L’estrès és una reacció excessiva del cos, que apareix quan una persona valora una situació com excessivament amenaçadora i s’eleva el seu grau d’alerta. Aquesta reacció és un sentiment natural que es pot convertir en un problema quan es torna crònica o constant.

Quins són els símptomes? Quan una persona pateix estrès, sol experimentar sentiments de tensió que afecten la seva capacitat de concentració i presa de decisions. A més, és normal patir problemes físics com palpitacions, fatiga, tensió muscular o insomi.

Quin és el tractament a seguir? En el tractament contra l’estrès aprendrem quins són els factors que generen aquest sentiment i quines són les millors formes d’afrontar aquest tipus de situacions de manera saludable. Per fer-ho, aprendrem tècniques de reestructuració cognitiva, de relaxació, de respiració….