Ansietat

Què és? L’ansietat és una sensació d’autoprotecció de l'ésser humà que es desencadena quan una persona se sent amenaçada pel seu entorn. Aquesta reacció és una resposta natural del nostre cos davant una possible situació de perill passada, present o futura.

Un trastorn d’ansietat apareix quan aquest sentiment es torna una cosa crònica i incontrolable, capaç d’aparèixer sense una causa aparent.

Quins són els símptomes? Les persones que pateixen un trastorn d’ansietat solen sentir una forta sensació d’inquietud, de bloqueig i d’amenaça que els pot fer sentir irritables i desconfiats.

A nivell físic són normals reaccions com marejos, tremolors, sudoracions, un ritme cardíac accelerat…

Quin és el tractament a seguir? La millor manera de tractar aquests trastorns és ensenyar a la persona que les pateix quin és el seu problema i quines són les millors eines per tractar-lo.

Per això, entre d’altres, ensenyo als meus pacients tècniques de relaxació o recursos per aprendre a controlar els seus pensaments negatius.