Congressos

Col·laboració com a coautora en la realització, treball de camp i anàlisi de dades dels treballs d’investigació que tot seguit es descriuen.

· Estudi 1: “Economic crisis, how it affects older?”. (Crisis econòmica, com afecta la gent gran?).16 Congrés Mundial de Psiquiatria. Madrid, Espanya. Gener - Setembre de 2014.

· Estudi 2: “Quality of life and satisfaction in relation to grandparents caring for grandchildren”. (Qualitat de vida i satisfacció dels avis que cuiden als seus néts).19 Conferència Europea de Wonca. Lisboa, Portugal. Gener - Juliol de 2014.

· Estudi 3: “Health promotion: writing, reading and Internet use in relation to mental health from 65 years old”. (Promoció de la salut: l’escriptura, la lectura i l’ús d’Internet en relació amb la salut mental a partir dels 65 anys).19 Conferència Europea de Wonca. Lisboa, Portugal. Gener – Juliol de 2014.

· Estudi 4: “Caring for grandchildren and grandparents satisfaction” (Satisfacció dels avis en la cura i acompanyament dels néts).15 Conferència Europea de Wonca. Basel, Suïssa. Gener - Setembre 2009.

· Estudi 5: “Relations between use of contraception and voluntary termination of pregnacy” (Relació entre l’ús de mitjans anticonceptius i la interrupció voluntària de l’embaràs).15 Conferència Europea de Wonca. Basel, Suïssa. Gener - Setembre 2009.

· Estudi 6: “ Writing, reading and internet use in relation to mental health in the 65 over” (Escriure, llegir i usar Internet en relació a la salut mental en persones majors de 65 anys). 19è Congrés Mundial de gerontologia i geriatria. París, França. Gener - Juliol de 2009.

· Participació com a autora en les primeres Jornades universitàries catalanes en Psicologia de la memòria i els seus camps d’aplicació. Falses memòries causades per un abús sexual a l’infància i recuperades a l’edat adulta. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB-Bellaterra) Febrer - Juny de 2010.